Kategoria: Yleinen

Sirate Group Oy kansainvälisessä Indoor Air 2024 -konferenssissa

Sirate Group Oy kansainvälisessä Indoor Air 2024 -konferenssissa Vuokko Lappalainen Sirate Group Oy:sta osallistuu arvostettuun Indoor Air 2024 -konferenssiin, joka järjestetään 7.-11.7.2024 Honolulussa, Havaijilla. Indoor Air -konferenssi on maailmanlaajuisesti merkittävin sisäilman laatuun ja sen terveysvaikutuksiin keskittyvä tieteellinen konferenssi. Vuokko Lappalaisen posteriesitys ”The Healthy Building database: Microbial growth and diversity in building material samples in indoor…
Read more


18.6.2024 0

Nyt kuitunäytteistä voidaan jälleen havaita kuituongelmia

Valvira on päivittänyt 3.5.2024 Asumisterveysasetuksen soveltamisohjetta koskien teollisia mineraalikuituja. Päivitetyn ohjeen mukaan tilasta otetuista kolmesta tai useammasta näytteestä ei enää lasketa keskiarvoa, kun tulosta verrataan toimenpiderajaan. Aiemmin yhdestä tilasta otettujen kolmen tai useamman näytteen keskiarvojen laskeminen ja vertaaminen toimenpiderajaan vaikeutti kuituongelmien havaitsemista. Keskiarvojen käytössä yksittäiset korkeat kuitupitoisuudet saattoivat jäädä huomaamatta muiden näytteiden alhaisempien tulosten joukossa. Vesa Koskisen…
Read more


1.6.2024 0

Sisäilmastoseminaari 2024: Sirate Groupin asiantuntijapuheenvuorot keskittävät huomion sisäilman laatuun

Sisäilmastoseminaari 2024 kokoontuu 12.3.2024 Messukeskuksen Kongressialueella Helsingissä, tarjoten ainutlaatuisen foorumin sisäilman laadusta kiinnostuneille asiantuntijoille ja osapuolille. Tapahtuma kokoaa yhteen alan johtavat asiantuntijat keskustelemaan sisäilman laadun parantamiseen liittyvistä tutkimuksista, teknologioista, menetelmistä sekä ajankohtaisista haasteista ja ratkaisuista. Osallistujille tarjotaan myös mahdollisuus verkostoitua, vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia muiden sisäilma-alan ammattilaisten kanssa. Seminaarin ohjelma sisältää monipuolisen valikoiman puheenvuoroja eri…
Read more


24.2.2024 0

Onko työperäinen altistuminen syöpävaarallisille ilman epäpuhtauksille tiedossa?

Syöpävaaraa aiheuttavia työperäisiä altisteita ovat aineet, seokset ja tuotannossa syntyvät yhdisteet, jotka hengitettynä, nieltynä ja/tai ihon kautta imeytyneinä voivat aiheuttaa syöpää tai sen esiintymisen lisääntymistä. Syöpävaaraa aiheuttavia aineita työpaikoilla on lukuisia ja yleisimmät niistä ovat alveolijakeinen kvartsi, kromi(VI)-yhdisteet, nikkeli, kadmium ja arseeni sekä niiden yhdisteet, PAH-yhdisteet, bentseeni ja muut syöpävaaraa aiheuttavat liuottimet, asbesti, kovapuupöly ja…
Read more


8.12.2023 0

Puhtaudenhallinnan asiantuntija Juha Takkunen: Suunta työmailla on oikea

Suunta on oikea ”Tietoa on, koko ajan mennään parempaan suuntaan, mutta vaihtelevasti”, arvioi puhtaudenhallinnan asiantuntija Juha Takkunen pölyn- ja puhtaudenhallinnan osaamista ja toteutumista rakennustyömaalla. P1 puhtaudenhallinnalla tarkoitetaan toimia, joilla saavutetaan P1-puhtausluokka rakennustöissä. Mikäli kohteessa ei noudateta luokan P1 vaatimuksia, noudatetaan normaalia hyvän rakentamisen mukaista käytäntöä. P1-puhtaudenhallinnan tavoitteena on suojata rakennustyömaan työntekijöitä ja valmiin rakennuksen loppukäyttäjiä…
Read more


1.11.2023 0

Rakennusfysiikka 2023 – Valtakunnallinen Seminaari Tampere-talossa 24.-26.10.2023

Tervetuloa Rakennusfysiikka 2023 -seminaariin, joka järjestetään Tampere-talossa 24.-26.10.2023. Tämä on jo kahdeksas valtakunnallinen Rakennusfysiikka-seminaari, joka tarjoaa loistavan tilaisuuden alan ammattilaisille ja asiantuntijoille kokoontua yhteen ja jakaa uusinta tietoa rakennusfysiikan alalta. Keskiviikkona 25.10. Siratella on kaksi esitelmää, jotka käsittelevät ajankohtaisia aiheita: Klo 11.20 Sali A5 ensimmäinen esitelmä , ”Kuntoarviot vääristävät tieteellisten sisäilmatutkimusten tuloksia?” esitellään Vesa Koskisen…
Read more


20.10.2023 0

”Kysy kiinteistöautomaatiosta – Me Vastaamme” Osa 1

”Kysy kiinteistöautomaatiosta – Me Vastaamme” on Adairin tuottama podcast. Tässä kolmiosaisessa jaksossa keskitytään sisäilman laatuun, ja vieraana on aluejohtaja Juha Takkunen Sirate Group Oy:stä. Sisäilman Laatu, Osa 1: Sisäilman laadun luokitukset, anturit ja kiinteistön elinkaari. P1 rakentaminen ja sen vaikutus sisäilman laatuun ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtauteen sekä sisäilmaongelmien selvittämisen perusteet ja olosuhdeseurannan merkitys. Jakso tarjoaa yksityiskohtaista…
Read more


18.8.2023 0

Presentation in Healthy Building 2023 Europe

As a halfway point celebration of our Healthy Building Database -project, some of its already reached results were presented at the #HB2023Europe conferecene in Aachen, Germany, June 2023. Healthy Building database The results are based on the statistical analysis of the extensive indoor environment data gathered from hundreds of comprehensive buildings moisture and condition assessments…
Read more


28.6.2023 0

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Sirate Groupin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.1.2022. Viimeisin muutos 1.1.2024   1. Rekisterinpitäjä Sirate Group Oy 2496984-4 Tampereentie 495, 33880 Lempäälä Suomi 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Jan-Erik Luther, asiakaspalvelu@sirategroup.fi 3. Rekisterin nimi Yrityksen asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri, 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle…
Read more


1.1.2022 0