Kehitystyö

KEHITYSTYÖ

Kehitämme ja kehitymme yhdessä asiakkaiden kanssa

Tutkimus- ja kehityshankkeet kuuluvat kiinteänä ja aktiivisena osana Siraten toimintaan. Haluamme olla ensimmäisten joukossa kehittämässä sisäympäristön terveellisyyttä tukevia ratkaisuja, jotka parantavat yritysten ja organisaatioiden tuottavuutta ja toimivuutta. 

Siraten asiantuntijat ovat olleet mukana toteuttamassa muun muassa sisäympäristön kokonaisvaltaiseen hallintaan liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita Työsuojelurahaston ja TEKES:in tuella.

Teemme jatkuvaa yhteistyötä sektoritutkimuslaitosten ja tilaajatahojen kanssa ollaksemme kehityksen etulinjassa ja parantaaksemme palvelutuotteidemme laatua.

 
Terveellinen sisäympäristö parantaa yrityksen ja organisaation toimivuutta.

Tuoreimmat tutkimus- ja kehityshankkeet

Sirate Group Oy kansainvälisessä Indoor Air 2024 -konferenssissa
Vuokko Lappalainen Sirate Group Oy:sta osallistuu arvostettuun Indoor Air 2024 -konferenssiin, joka järjestetään 7.-11.7.2024 Honolulussa, Havaijilla.

Lue lisää

Onko työperäinen altistuminen syöpävaarallisille ilman epäpuhtauksille tiedossa?

Syöpävaaraa aiheuttavia aineita työpaikoilla on lukuisia ja yleisimmät niistä ovat alveolijakeinen kvartsi, kromi(VI)-yhdisteet, nikkeli, kadmium ja arseeni sekä niiden yhdisteet, PAH-yhdisteet, bentseeni ja muut syöpävaaraa aiheuttavat liuottimet, asbesti, kovapuupöly ja ympäristön tupakansavu.

​Puhtaudenhallinnan asiantuntija Juha Takkunen: Suunta työmailla on oikea

”Tietoa on, koko ajan mennään parempaan suuntaan, mutta vaihtelevasti”,
arvioi puhtaudenhallinnan asiantuntija Juha Takkunen pölyn- ja puhtaudenhallinnan osaamista ja toteutumista rakennustyömaalla

Lue lisää

Tervetuloa Rakennusfysiikka 2023 -seminaariin,  Tampere-talo 24.-26.10.2023. 

Tämä on jo kahdeksas valtakunnallinen Rakennusfysiikka-seminaari, joka tarjoaa loistavan tilaisuuden alan ammattilaisille ja asiantuntijoille kokoontua yhteen ja jakaa uusinta tietoa rakennusfysiikan alalta.

Lisää tietoa tapahtumasta ja Siraten puheenvuoroista

 Sisäilman Laatu, Osa 1: Sisäilman laadun luokitukset, anturit ja kiinteistön elinkaari.

”Kysy kiinteistöautomaatiosta – Me Vastaamme” on Adairin tuottama podcast.

Tässä kolmiosaisessa jaksossa keskitytään sisäilman laatuun, ja vieraana on aluejohtaja Juha Takkunen Sirate Group Oy:stä.

Lue lisää ja katso podcast

 

Presentation in Healthy Building 2023 Europe

As a halfway point celebration of our Healthy Building Database -project, some of its already reached results were presented at the #HB2023Europe conferecene in Aachen, Germany, June 2023.

Read more

Rakennusterveystietokanta

Sirate Group Oy:n ja Työsuojelurahaston rahoittamassa Rakennusterveystietokanta -tutkimushankkeessa luodaan Siraten julkisten rakennusten kokonaisvaltaisista kuntotutkimuksista vuosina 2012 – 2022 kertyneen mittaus- ja näytetietojen pohjalta tietokanta. Kymmenientuhansien luokiteltujen näytetietojen ja mittaustulosten lisäksi tietokantaan tallennetaan perustiedot tutkituista rakennuksista sekä työterveyshuollon todentamia tilastollisia tietoja oireilukohteista.  

Rakennusterveystietokanta mahdollistaa aiemmin hajallaan olleiden tietojen yhtenäisen, systemaattisen ja monitasoisen analysoinnin uuden tiedon luomiseksi. Tietokannasta saatavaa tietoa voidaan soveltaa työympäristöön liittyvien altistumisolosuhteiden, terveydellisen merkityksen sekä kosteus- ja homevauriomekanismien syy-yhteyksien parempaan ymmärtämiseen sekä luomaan uusia työkaluja työpaikkojen sisäympäristöongelmien ratkaisemiseksi ja korjaustoimenpiteiden kohdentamiseksi. Tietokannan avulla saadaan lisäksi tietoa julkisen rakennuskannan nykytilasta sekä uutta tietoa rakennusterveyteen liittyvien viitearvojen päivittämiseksi. 

Tutkimushanke alkoi 1.2.2022 ja se päättyy 31.7. 2024. Tutkimusta rahoittaa Työsuojelurahasto. https://www.tsr.fi/hankkeet-ja-tutkimustieto/rakennusterveystietokanta/ 

Avainsanat: rakennuskanta, sisäilma, kuntotutkimus, mikrobit, teolliset mineraalikuidut, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), oireilu, riskinarvio, tekoäly 

Tutkimusryhmä ja yhteistyö 

 • Vesa Koskinen, Tommi Vehviläinen, Timo Murtoniemi, Vuokko Lappalainen, Sirate Group Oy  

 • Jouko Katajisto, DataStat  

 • Aivan Innovations Oy (Zefort) 

 • Terveet tilat 2028 -ohjelma 

 

 

Julkaisut ja esitykset: 

Koskinen V, Murtoniemi T, Lappalainen V, Katajisto J, Vehviläinen T (2023), Healthy Building database connects scientifical analysis with comprehensive condition assessments of public buildings, Proceedings of Healthy Building Europe 2023 (julkaisematon). Suullinen esitys. 

 

Koskinen V, Lappalainen V, Murtoniemi T, Vehviläinen T (2023), Rakennusterveystietokanta-hanke kerää kuntotutkimustietoa julkisen rakennuskannan kunnosta, Sisäilmastoseminaari 2023, Sisäilmayhdistys ry, raportti 41. Posteri 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Terveet tilat 2028 

Teollisten mineraalikuitujen näytteenottomenetelmien vertailututkimus

Siraten ja Turun yliopiston yhteistyöhankkeessa verrattiin kolmea geeliteippimenetelmää teollisten mineraalikuitujen näytteenottoon. Tutkimus oli ensimmäinen, jossa Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen päivityksessä vuonna 2021 esitetty menetelmää verrattiin aiemmin käytössä olleeseen. Menetelmien eroa selvitettiin ottamalla 441 näytettä kesäaikana ilman käyttäjien vaikutusta koulurakennuksesta, jonka ilmanvaihtojärjestelmästä tiedettiin aiempien tutkimusten perusteella irtoavan mineraalikuituja sisäilmaan.

Tulokset analysoitiin tilastollisin menetelmin ja esiteltiin kansainvälisessä Indoor Air 2022 -konferenssissa sekä Sisäilmastoseminaarissa 2022

 

Avainsanat: Teolliset mineraalikuidut, pintapöly, geeliteippinäyte, asumisterveys, soveltamisohje, koulurakennus

 Tutkimusryhmä: Vesa Koskinen, Timo Murtoniemi, Suvi Kajanen, Ville Norri, Sirate Group Oy  Sirkku Häkkilä, Anna-Mari Pessi, Sirkku Häkkilä, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö, Aerobiologian laboratoriorto 

Hankkeen loppuraportti:

Koskinen V, Häkkilä S, Pessi A-M, Murtoniemi T (2022), Counting man-made mineral fibres from settled dust: comparison of three sampling methods, Proceedings, Indoor Air 2022 Kuopio, Finland. Posteri

Häkkilä S, Pessi A-M, Koskinen V, Murtoniemi T (2022), Teolliset mineraalikuidut – näytteenotto- ja analyysimenetelmien vertailututkimus, Sisäilmastoseminaari 2022 Sisäilmayhdistys ry, raportti 40.

Mäkiranta K, Pessi A-M, Häkkilä S.Koskinen V ja Murtoniemi T, Norri V, Kajanen S (2022), Näytteenoton sietämättömästäkeveydestä: teollisten mineraalikuitujen näytteenotto geeliteippimenetelmällä,Sisäilmastoseminaari 2022 Sisäilmayhdistys ry, raportti 40.

Ilmanpuhdistuslaitteiden vaikutukset työperäisen altistumisen hallinnassa

Työympäristöhankkeen tavoitteena oli etsiä keinoja työskentelyolojen parantamiseksi ja työntekijöiden altistumisen vähentämiseksi erikoislaboratoriotyöskentelyssä sekä tuottaa yleisesti sovellettavaa tietoa erilaisten ilmanpuhdistuslaitteiden soveltuvuudesta ilman epäpuhtauksien hallinnassa.

 

Avainsanat: Ilmanpuhdistus, pölyaltistuminen, pöly, epäpuhtaudet, mikrobialtistuminen, ilmansuodattimet, kosteusvauriot, ilmanpuhdistimet, sisäilmatutkimus, altistumisolosuhteiden arviointi.

Tutkimusryhmä: Arto Ylinen, Tommi Vehviläinen, Hannu Syväoja, Tomi Kanerva, Taina Vimpari. Tampereen Yliopisto, Työterveyslaitos, Sirate Group Oy, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, laitetoimitajat, Åbo Akademi, Oulun yliopisto, Lappeenrannan teknillisen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Työsuojelurahasto. Toteutusajankohta 2014–2016.

Hankkeen loppuraportti: Ilmanpuhdistuslaitteiden vaikutukset työperäisen altistumisen hallinnassa, Työsuojelurahasto, Loppuraportti 26.4.2016, Sirate Group Oy, Tampere 2016, s. 22 + liitteet. 

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet toimistotyyppisen uudisrakennuksen sisäilmassa

Työssä seurattiin toimisto- ja opetuskäyttöön rakennetun uudisrakennuksen sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia ensimmäisen vuoden ajan rakennuksen valmistumisen jälkeen. Työssä havainnoitiin rakennuksesta, kalustamisesta ja käyttäjien toiminnasta tiloihin tulevia VOC-emissioita. Lisäksi tuloksia verrattiin Työterveyslaitoksen vuonna 2016 julkaisemiin uusiin työpaikkojen viitearvoihin sekä Sosiaali-ja terveysministeriön vuonna 2015 julkaiseman Asumisterveysasetuksen toimenpiderajoihin.Avainsanat: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet, uudisrakennus, M1-luokitus, viitearvot, laadunvarmistus, terveellinen rakentaminen.
Tutkimusryhmä: Pirita Suoramo, Sanna Lappi, Helena Järnström, Harri Anttila,  Riitta Pirilä, Jarmo Perkiö, Sirate Oy, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Jyväskylän Yliopisto, Itä-Suomen Yliopisto.
Hankkeen loppujulkaisut: Suortamo P. (2017) Haihtuvat orgaaniset yhdisteet toimistotyyppisen uudisrakennuksen sisäilmassa, Opinnäytetyö, Rakennusterveys 2017, UEF Aducate, Itä-Suomen Yliopisto. 73 s. sekä Pirita Suortamo. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet toimistotyyppisen uudisrakennuksen sisäilmassa, Sisäilmastoseminaari 2017, Sisäilmayhdistys ry, SIY Raportti 35, Helsinki 2017, s 121-126.

High indoor CO2 concentrations in an office environment increases the transcutaneous CO2 level and sleepiness during cognitive work

The purpose of this study is to perform a multiparametric analysis on the environmental factors, the physiological stress reactions in the body, the measured alertness, and the subjective symptoms during simulated office work. 

Avainsanat:  Autonomic nervous system function, blood gases, carbon dioxide, room ventilation, skin temperatures.

Tutkimusryhmä: Tommi Vehviläinen, Harri Lindholm, Hannu Rintamäki, Rauno Pääkkönen, Ari Hirvonen, Olli Niemi, Juha Vinha. Työterveyslaitos, Sirate Group Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, RYM sisäympäristöohjelma. Toteutusajankohta 2012–2016.

Hankkeen loppujulkaisu: Vehviläinen, T, Lindholm, H, Rintamäki, H, Pääkkönen, R, Hirvonen, A, Niemi, O & Vinha, J (2016). High indoor CO2 concentrations in an Office Environment Increases the Transcutaneous CO2 Level and Sleepiness during Cognitive Work’ Journal of Occupational and Environmental Hygiene. 2016;13(1). ss. 19-29.

Acoustics and new learning environment – A case study

This study presents the results of an acoustic performance evaluation of classrooms and their corridors on a test area of the Finnish Oulu Normal School. The project, “Spaces for learning and creation of new knowledge”, was organised by Rym Ltd and was a re-design pilot study where spatial analysis of some new schools and new forms of future school design have been made.

Avainsanat: Learning spaces, Acoustics, Classrooms, Soft Carpet, Indoor Air Quality; oppimisympäristöt, akustiikka, kokolattiamatto, luokkatilat, sisäilman laatu.

Tutkimusryhmä: Rauno Pääkkönen, Tommi Vehviläinen, Jaana Jokitulppo, Olli Niemi, Suvi Nenonen, Juha Vinha. Työterveyslaitos, Sirate Group Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, RYM sisäympäristöohjelma. Toteutusajankohta 2012–2015.

Hankkeen loppujulkaisu: Pääkkönen, R, Vehviläinen, T, Jokitulppo, J, Niemi, O, Nenonen, S & Vinha, J 2015, ’Acoustics and new learning environment – A case study’ Applied Acoustics, Vol 100: 15. 2015 pp. 74-78.

The effects of an active green wall on indoor air quality

Green wall was capable of reducing the level of only one organic compound detected in office indoor air. Surprisingly, we observed an increase in indoor air microbes and particle levels during the use of the green wall possibly deteriorating indoor air quality. Thus, the claimed air purification by green walls still remains to be shown

Avainsanat:  Active green wall, Indoor air, microbes, office building, VOC, water-recycling system

Tutkimusryhmä: Tommi Vehviläinen, Marko Koivisto, Arto Ylinen, Anne Korpi, Olli Niemi. Sirate Group Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, RYM sisäympäristöohjelma. Toteutusajankohta 2012–2016.

Hankkeen loppujulkaisu: The effects of an active green wall on indoor air quality, RYM Program, Indoor Environment, Helsinki 2015.

Kokonaisvaltaiset sisäilmastotutkimukset haitallisten altistumisolosuhteiden ja toimenpiteiden kiireellisyyden arvioimiseksi sairaalarakennuksissa

Avainsanat: Altistumisolosuhteiden arviointi, rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, sisäilmatutkimus, kuntotutkimus, sairaalarakennukset, ilmanvaihdon kuntotutkimukset, 

Tutkimusryhmä: Timo Murtoniemi, Natalia Kajava, Tuomo Laitinen, Tommi Vehviläinen, Vesa Koskinen, Hannu Syväoja, Sanna Lappalainen, Hannu Jokipii, Jouko Isolauri, Asta Lehtiö, Eero Palomäki, Kari Reijula. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sirate Group Oy, Työterveyslaitos. Tutkimusajankohta 2013-2014.

Hankkeen loppujulkaisut: Kajava Natalia. Sairaalarakennuksen kunto ja tekniset korjaustarpeet- esimerkkikohteen tarkastelu, Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto, 2014. 78 s. + Laapalainen S. et al. Kokonaisvaltaiset sisäilmastotutkimukset haitallisten altistumisolosuhteiden ja toimenpiteiden kiireellisyyden arvioimiseksi sairaalarakennuksissa, Sisäilmastoseminaari 2015.

Esimerkkejä muista tutkimushankkeistamme

 • Sisäilman laadun vaikutukset autonomisen hermoston vireystilaan kokoustilanteissa, FyCO2-tutkimus
 • Kokolattiamaton vaikutus koulujen sisäympäristöön perusasteopetuksessa, Ubiko IAQ -tutkimus
 • Kvartsipölyn vähentäminen betoniteollisuudessa – Pölynhallinta betoniteollisuudessa.

Esimerkkejä muista kehityshankkeistamme

 • Sisäympäristöhanke Alajärven terveyskeskuksen rakennuskokonaisuudessa
 • Organisaation toimintatapojen kehittäminen sisäilmaongelmien ratkaisemisessa ja ennaltaehkäisemisessä
 • Työympäristön kehittäminen ja altistumisen hallinta leipomossa.

Esimerkkejä Kosteus- ja hometalkoot -hankkeistamme ympäristöministeriön kanssa

 • Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen
 • Kiinteistöhoito avainasemassa sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa toteamisessa
 • Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin. Työterveyslaitoksen Eero Palomäen aloitteesta järjestetty konsensustyöpaja 2012–2013.

SIRATE on sisäympäristöpalveluihin keskittynyt asiantuntijayritys, joka tuottaa kokonaisvaltaisesti laadukkaita ja korkeatasoisia rakennusterveyspalveluita yrityksille ja julkiselle sektorille

Sirate palvelee sinua kaikkialla Suomessa. Meillä on toimistot Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Turussa.

TAMPERE
Sirate Group Oy
Puh. 046 851 4392
Tampereentie 495,
33880 Lempäälä

TURKU
Sirate Group Oy
Puh. 046 850 5088
Lemminkäisenkatu 59
20720 Turku

Helsinki
Sirate Group Oy
Puh 0505411994

KUOPIO
Sirate Group Oy
Puh. 040 089 7727
Oppipojankuja 4
70780 Kuopio

JYVÄSKYLÄ
Sirate Group Oy
Puh. 050 359 5837
Alasinkatu 1–3
40321 Jyväskylä

TIETOSUOJA
Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta saamme tarvittavia kävijätietoja. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen.

© Copyright 2018, Sirate Group Oy