Kehitystyö

KEHITYSTYÖ

Kehitämme ja kehitymme yhdessä asiakkaiden kanssa

Tutkimus- ja kehityshankkeet kuuluvat kiinteänä ja aktiivisena osana Siraten toimintaan. Haluamme olla ensimmäisten joukossa kehittämässä sisäympäristön terveellisyyttä tukevia ratkaisuja, jotka parantavat yritysten ja organisaatioiden tuottavuutta ja toimivuutta. 

Siraten asiantuntijat ovat olleet mukana toteuttamassa muun muassa sisäympäristön kokonaisvaltaiseen hallintaan liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita Työsuojelurahaston ja TEKES:in tuella.

Teemme jatkuvaa yhteistyötä sektoritutkimuslaitosten ja tilaajatahojen kanssa ollaksemme kehityksen etulinjassa ja parantaaksemme palvelutuotteidemme laatua.

 
Terveellinen sisäympäristö parantaa yrityksen ja organisaation toimivuutta.

Tuoreimmat tutkimus- ja kehityshankkeet

Ilmanpuhdistuslaitteiden vaikutukset työperäisen altistumisen hallinnassa

Työympäristöhankkeen tavoitteena oli etsiä keinoja työskentelyolojen parantamiseksi ja työntekijöiden altistumisen vähentämiseksi erikoislaboratoriotyöskentelyssä sekä tuottaa yleisesti sovellettavaa tietoa erilaisten ilmanpuhdistuslaitteiden soveltuvuudesta ilman epäpuhtauksien hallinnassa.

Avainsanat: Ilmanpuhdistus, pölyaltistuminen, pöly, epäpuhtaudet, mikrobialtistuminen, ilmansuodattimet, kosteusvauriot, ilmanpuhdistimet, sisäilmatutkimus, altistumisolosuhteiden arviointi.

Tutkimusryhmä: Arto Ylinen, Tommi Vehviläinen, Hannu Syväoja, Tomi Kanerva, Taina Vimpari. Tampereen Yliopisto, Työterveyslaitos, Sirate Group Oy, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, laitetoimitajat, Åbo Akademi, Oulun yliopisto, Lappeenrannan teknillisen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Työsuojelurahasto. Toteutusajankohta 2014–2016.

Hankkeen loppuraportti: Ilmanpuhdistuslaitteiden vaikutukset työperäisen altistumisen hallinnassa, Työsuojelurahasto, Loppuraportti 26.4.2016, Sirate Group Oy, Tampere 2016, s. 22 + liitteet. 

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet toimistotyyppisen uudisrakennuksen sisäilmassa

Työssä seurattiin toimisto- ja opetuskäyttöön rakennetun uudisrakennuksen sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia ensimmäisen vuoden ajan rakennuksen valmistumisen jälkeen. Työssä havainnoitiin rakennuksesta, kalustamisesta ja käyttäjien toiminnasta tiloihin tulevia VOC-emissioita. Lisäksi tuloksia verrattiin Työterveyslaitoksen vuonna 2016 julkaisemiin uusiin työpaikkojen viitearvoihin sekä Sosiaali-ja terveysministeriön vuonna 2015 julkaiseman Asumisterveysasetuksen toimenpiderajoihin.Avainsanat: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet, uudisrakennus, M1-luokitus, viitearvot, laadunvarmistus, terveellinen rakentaminen.
Tutkimusryhmä: Pirita Suoramo, Sanna Lappi, Helena Järnström, Harri Anttila,  Riitta Pirilä, Jarmo Perkiö, Sirate Oy, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Jyväskylän Yliopisto, Itä-Suomen Yliopisto.
Hankkeen loppujulkaisut: Suortamo P. (2017) Haihtuvat orgaaniset yhdisteet toimistotyyppisen uudisrakennuksen sisäilmassa, Opinnäytetyö, Rakennusterveys 2017, UEF Aducate, Itä-Suomen Yliopisto. 73 s. sekä Pirita Suortamo. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet toimistotyyppisen uudisrakennuksen sisäilmassa, Sisäilmastoseminaari 2017, Sisäilmayhdistys ry, SIY Raportti 35, Helsinki 2017, s 121-126.

High indoor CO2 concentrations in an office environment increases the transcutaneous CO2 level and sleepiness during cognitive work

The purpose of this study is to perform a multiparametric analysis on the environmental factors, the physiological stress reactions in the body, the measured alertness, and the subjective symptoms during simulated office work. 

Avainsanat:  Autonomic nervous system function, blood gases, carbon dioxide, room ventilation, skin temperatures.

Tutkimusryhmä: Tommi Vehviläinen, Harri Lindholm, Hannu Rintamäki, Rauno Pääkkönen, Ari Hirvonen, Olli Niemi, Juha Vinha. Työterveyslaitos, Sirate Group Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, RYM sisäympäristöohjelma. Toteutusajankohta 2012–2016.

Hankkeen loppujulkaisu: Vehviläinen, T, Lindholm, H, Rintamäki, H, Pääkkönen, R, Hirvonen, A, Niemi, O & Vinha, J (2016). High indoor CO2 concentrations in an Office Environment Increases the Transcutaneous CO2 Level and Sleepiness during Cognitive Work’ Journal of Occupational and Environmental Hygiene. 2016;13(1). ss. 19-29.

Acoustics and new learning environment – A case study

This study presents the results of an acoustic performance evaluation of classrooms and their corridors on a test area of the Finnish Oulu Normal School. The project, “Spaces for learning and creation of new knowledge”, was organised by Rym Ltd and was a re-design pilot study where spatial analysis of some new schools and new forms of future school design have been made.

Avainsanat: Learning spaces, Acoustics, Classrooms, Soft Carpet, Indoor Air Quality; oppimisympäristöt, akustiikka, kokolattiamatto, luokkatilat, sisäilman laatu.

Tutkimusryhmä: Rauno Pääkkönen, Tommi Vehviläinen, Jaana Jokitulppo, Olli Niemi, Suvi Nenonen, Juha Vinha. Työterveyslaitos, Sirate Group Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, RYM sisäympäristöohjelma. Toteutusajankohta 2012–2015.

Hankkeen loppujulkaisu: Pääkkönen, R, Vehviläinen, T, Jokitulppo, J, Niemi, O, Nenonen, S & Vinha, J 2015, ’Acoustics and new learning environment – A case study’ Applied Acoustics, Vol 100: 15. 2015 pp. 74-78.

The effects of an active green wall on indoor air quality

Green wall was capable of reducing the level of only one organic compound detected in office indoor air. Surprisingly, we observed an increase in indoor air microbes and particle levels during the use of the green wall possibly deteriorating indoor air quality. Thus, the claimed air purification by green walls still remains to be shown

Avainsanat:  Active green wall, Indoor air, microbes, office building, VOC, water-recycling system

Tutkimusryhmä: Tommi Vehviläinen, Marko Koivisto, Arto Ylinen, Anne Korpi, Olli Niemi. Sirate Group Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, RYM sisäympäristöohjelma. Toteutusajankohta 2012–2016.

Hankkeen loppujulkaisu: The effects of an active green wall on indoor air quality, RYM Program, Indoor Environment, Helsinki 2015.

Kokonaisvaltaiset sisäilmastotutkimukset haitallisten altistumisolosuhteiden ja toimenpiteiden kiireellisyyden arvioimiseksi sairaalarakennuksissa

Avainsanat: Altistumisolosuhteiden arviointi, rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, sisäilmatutkimus, kuntotutkimus, sairaalarakennukset, ilmanvaihdon kuntotutkimukset, 

Tutkimusryhmä: Timo Murtoniemi, Natalia Kajava, Tuomo Laitinen, Tommi Vehviläinen, Vesa Koskinen, Hannu Syväoja, Sanna Lappalainen, Hannu Jokipii, Jouko Isolauri, Asta Lehtiö, Eero Palomäki, Kari Reijula. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sirate Group Oy, Työterveyslaitos. Tutkimusajankohta 2013-2014.

Hankkeen loppujulkaisut: Kajava Natalia. Sairaalarakennuksen kunto ja tekniset korjaustarpeet- esimerkkikohteen tarkastelu, Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto, 2014. 78 s. + Laapalainen S. et al. Kokonaisvaltaiset sisäilmastotutkimukset haitallisten altistumisolosuhteiden ja toimenpiteiden kiireellisyyden arvioimiseksi sairaalarakennuksissa, Sisäilmastoseminaari 2015.

Esimerkkejä muista tutkimushankkeistamme

  • Sisäilman laadun vaikutukset autonomisen hermoston vireystilaan kokoustilanteissa, FyCO2-tutkimus
  • Kokolattiamaton vaikutus koulujen sisäympäristöön perusasteopetuksessa, Ubiko IAQ -tutkimus
  • Kvartsipölyn vähentäminen betoniteollisuudessa – Pölynhallinta betoniteollisuudessa.

Esimerkkejä muista kehityshankkeistamme

  • Sisäympäristöhanke Alajärven terveyskeskuksen rakennuskokonaisuudessa
  • Organisaation toimintatapojen kehittäminen sisäilmaongelmien ratkaisemisessa ja ennaltaehkäisemisessä
  • Työympäristön kehittäminen ja altistumisen hallinta leipomossa.

Esimerkkejä Kosteus- ja hometalkoot -hankkeistamme ympäristöministeriön kanssa

  • Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen
  • Kiinteistöhoito avainasemassa sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa toteamisessa
  • Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin. Työterveyslaitoksen Eero Palomäen aloitteesta järjestetty konsensustyöpaja 2012–2013.

SIRATE on sisäympäristöpalveluihin keskittynyt asiantuntijayritys, joka tuottaa kokonaisvaltaisesti laadukkaita ja korkeatasoisia rakennusterveyspalveluita yrityksille ja julkiselle sektorille

Sirate palvelee sinua kaikkialla Suomessa. Meillä on toimistot Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Turussa.

TAMPERE
Sirate Group Oy
Puh. 046 851 4392
Tampereentie 495,
33880 Lempäälä

TURKU
Sirate Group Oy
Puh. 046 850 5088
Kutterintie 5
20900 Turku

KUOPIO
Sirate Group Oy
Puh. 040 089 7727
Viestikatu 3
70600 Kuopio

JYVÄSKYLÄ
Sirate Group Oy
Puh. 0400 89 77 57
PL 21, Alasinkatu 1–3
40321 Jyväskylä

TIETOSUOJA
Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta saamme tarvittavia kävijätietoja. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen.

© Copyright 2018, Sirate Group Oy