Puhtaudenhallinnan asiantuntija Juha Takkunen: Suunta työmailla on oikea

Puhtaudenhallinnan asiantuntija Juha Takkunen: Suunta työmailla on oikea

1.11.2023 Yleinen 0

Suunta on oikea

”Tietoa on, koko ajan mennään parempaan suuntaan, mutta vaihtelevasti”,
arvioi puhtaudenhallinnan asiantuntija Juha Takkunen pölyn- ja puhtaudenhallinnan osaamista ja toteutumista rakennustyömaalla.

P1 puhtaudenhallinnalla tarkoitetaan toimia, joilla saavutetaan P1-puhtausluokka rakennustöissä. Mikäli kohteessa ei noudateta luokan P1 vaatimuksia, noudatetaan normaalia hyvän rakentamisen mukaista käytäntöä.
P1-puhtaudenhallinnan tavoitteena on suojata rakennustyömaan työntekijöitä ja valmiin rakennuksen loppukäyttäjiä pölystä ja muista epäpuhtauksislta johtuvilta mahdollisilta terveyshaitoilta sekä parantaa tilojen käyttömukavuutta.

Lue lisää HELSINGIN RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY jäsenlehdestä ( sivut 8-9).