Sirate Group Oy kansainvälisessä Indoor Air 2024 -konferenssissa

Sirate Group Oy kansainvälisessä Indoor Air 2024 -konferenssissa

18.6.2024 Yleinen 0

Sirate Group Oy kansainvälisessä Indoor Air 2024 -konferenssissa
Vuokko Lappalainen Sirate Group Oy:sta osallistuu arvostettuun Indoor Air 2024 -konferenssiin, joka järjestetään 7.-11.7.2024 Honolulussa, Havaijilla.
Indoor Air -konferenssi on maailmanlaajuisesti merkittävin sisäilman laatuun ja sen terveysvaikutuksiin keskittyvä tieteellinen konferenssi.
Vuokko Lappalaisen posteriesitys ”The Healthy Building database: Microbial growth and diversity in building material samples in indoor air problem and reference buildings” käsittelee suomalaisista rakennuksista otettujen materiaalinäytteiden mikrobikasvuston määrää ja kosteusvaurioindikaattorilajistoa sisäilmaongelma- ja vertailukohteissa.

Tutkimuksen tausta ja merkitys
Sisäilman laatu on tärkeä terveyteen ja viihtyvyyteen vaikuttava tekijä, ja kosteusvauriot rakennusmateriaaleissa voivat heikentää sitä merkittävästi.
Sirate Group Oy on kehittänyt tutkimushankkeessaan Rakennusterveystietokantaa, joka tarjoaa kattavaa dataa niin mikrobien kasvusta ja lajistosta rakennusmateriaaleissa kuin muistakin sisäilmaston epäpuhtauksista erilaisissa rakennusympäristöissä.
Tämä tietokanta auttaa tunnistamaan ja vertailemaan ongelmallisia ja terveitä rakennuksia.

Raportoimme Indoor Air 2024 -konferenssista lisää konferenssin jälkeen.

Lisätietoja konferenssista löytyy: Indoor Air 2024verkkosivuilta​ ​ (ISIAQ)​​