Kehittämishankkeet

KEHITTÄMISHANKKEET

Ilmanpuhdistuslaitteiden vaikutukset työperäisen altistumisen hallinnassa

Työympäristöhankkeen tavoitteena oli etsiä keinoja työskentelyolojen parantamiseksi ja työntekijöiden altistumisen vähentämiseksi erikoislaboratoriotyöskentelyssä sekä tuottaa yleisesti sovellettavaa tietoa erilaisten ilmanpuhdistuslaitteiden soveltuvuudesta ilman epäpuhtauksien hallinnassa.
Avainsanat: Ilmanpuhdistus, pölyaltistuminen, pöly, epäpuhtaudet, mikrobialtistuminen, ilmansuodattimet, kosteusvauriot, ilmanpuhdistimet, sisäilmatutkimus, altistumisolosuhteiden arviointi.
Tutkimusryhmä: Arto Ylinen, Tommi Vehviläinen, Hannu Syväoja, Tomi Kanerva, Taina Vimpari. Tampereen Yliopisto, Työterveyslaitos, Sirate Group Oy, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, laitetoimitajat, Åbo Akademi, Oulun yliopisto, Lappeenrannan teknillisen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Työsuojelurahasto. Toteutusajankohta 2014–2016.
Hankkeen loppuraportti: Ilmanpuhdistuslaitteiden vaikutukset työperäisen altistumisen hallinnassa, Työsuojelurahasto, Loppuraportti 26.4.2016, Sirate Group Oy, Tampere 2016, s. 22 + liitteet. 

Sisäympäristöhanke Alajärven terveyskeskuksen rakennuskokonaisuudessa

Sisäympäristöhankkeen tavoitteena on luoda menettelytavat, joiden avulla hallita ja systematisoida kulttuurihistoriallisen kohteen sisäympäristölle asetettujen vaatimusten yhteensovittamista korjausrakentamisen määrittelyssä, suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankkeen kohde muodostuu useasta eri aikakaudella luodusta rakennuksesta, joista vanhin osa on Alvar Aallon 1920-luvulla suunnittelema kunnansairaala. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

Projektiryhmä: Tommi Vehviläinen, Hannu Syväoja, Tuomo Laitinen, Sirkka Rajala, Jouni Hänninen, Timo Ketola, Eeva-Leena Sillanpää, Minna Tuomela, Maria Kurten. Työsuojelurahasto, Alajärven kaupunki, Museovirasto. Toteutusajankohta 2011–2013.

Julkaisut: Tommi Vehviläinen, Hannu Syväoja. Sisäympäristöhanke Alajärven terveyskeskuksen rakennuskokonaisuudessa. Työsuojelurahaston loppuraportti 2013, Helsinki 2013.

 Tutkimuksen tavoitteena on parantaa työympäristön laatua ja varmistaa saavutetun laadun ylläpitäminen. Pyrkimyksenä on ammattitautien ja sisäilmaan liittyvän oireilun ennaltaehkäisy.

Organisaation toimintatapojen kehittäminen sisäilmaongelmien ratkaisemisessa ja ennaltaehkäisemisessä

Hankkeen tavoitteena oli luoda Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n ja yliopistojen tilapalveluiden käyttöön toimintamalli sisäilmaongelmien systemaattiseen käsittelyyn ja hallintaan. Kehittävä malli antaa ohjeet sisäilmaongelmien käsittelyyn ja ennaltaehkäisyyn sekä asiantuntijapalveluiden hankkimiseen prosessin eri vaiheissa. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

Projektiryhmä: Tommi Vehviläinen, Timo Murtoniemi, Marjaana Lahtinen, Eero Palomäki, Olli Niemi, Timo Mälkönen, Jarmo Perkiö, Anne Korpi. Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Toteutusajankohta 2010–2012.

Julkaisut: Tommi Vehviläinen, Timo Murtoniemi, Marjaana Lahtinen, Eero Palomäki. Organisaation toimintatapojen kehittäminen sisäilmaongelmien ratkaisemisessa ja ennaltaehkäisemisessä. Työsuojelurahaston loppuraportti 2012, Helsinki 2012, 72 s.

Työympäristön kehittäminen ja altistumisen hallinta leipomossa

Hankkeen tavoitteena on sisäilmaltaan terveellinen ja turvallinen leipomo. Pyrkimyksenä on parantaa työympäristön laatua ja varmistaa saavutetun laadun ylläpitäminen. Tavoitteina nähdään ammattitautien ja sisäilmaan liittyvän oireilun ennaltaehkäisy sekä jauhopölylle ja paistoprosessissa syntyville pienhiukkasille altistumisen hallinta teknisten ratkaisukeinojen ja hyvien työkäytäntöjen oppimisen avulla. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

Projektiryhmä: Tommi Vehviläinen, Hannu Syväoja, Kimmo Harrila, Minna Nurvo, Kristiina Asplund, Kenneth Selén. Työsuojelurahasto, Finncatering Oy. Toteutusajankohta 2008–2011.

Julkaisut: Tommi Vehviläinen, Hannu Syväoja. Työympäristön kehittäminen ja altistumisen vähentäminen leipomossa. Työsuojelurahaston loppuraportti 2011, Helsinki 2011, 113 s.


SIRATE on sisäympäristöpalveluihin keskittynyt asiantuntijayritys, joka tuottaa kokonaisvaltaisesti laadukkaita ja korkeatasoisia rakennusterveyspalveluita yrityksille ja julkiselle sektorille

Sirate palvelee sinua kaikkialla Suomessa. Meillä on toimistot Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Turussa ja Rovaniemellä.

TAMPERE
Sirate Group Oy
Puh. 046 851 4392
Tampereentie 495,
33880 Lempäälä

TURKU
Sirate Group Oy
Puh. 046 850 5088
Lemminkäisenkatu 59
20720 Turku

KUOPIO
Sirate Group Oy
Puh. 040 089 7727
Oppipojankuja 4
70780 Kuopio

JYVÄSKYLÄ
Sirate Group Oy
Puh. 050 359 5837
Alasinkatu 1–3
40321 Jyväskylä

TIETOSUOJA
Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta saamme tarvittavia kävijätietoja ja voimme tarjota uutisotsikoita. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen.

© Copyright 2018, Sirate Group Oy