Työhygienia ja altistumisen arviointi

TYÖHYGIENIA JA ALTISTUMISEN ARVIOINTI

Työhygieenisillä selvityksillä arvioidaan ja selvitetään työoloja mittaamalla haitallisten aineiden pitoisuuksia hengitysilmassa sekä tekemällä lämpöoloihin ja ilmanvaihdon toimintaan liittyviä selvityksiä työpaikoilla ja rakennustyömailla.

Työhygieenisille altistumismittauksille on annettu lainsäädännöllinen perusta työturvallisuuslaissa (738/2002). Rakennustöiden turvallisuudesta ja työhygieenisten riskien arvioinnista on säädetty valtioneuvoston asetuksessa (205/2009). Työnantajalle on siinä asetettu työhön liittyvien erilaisten haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamis- ja arviointivelvoite. Arviointi suoritetaan tekemällä työpaikalla työhygieeniset mittaukset, joihin liitetään altistumisen arviointi (riskitaso)

Altistumismittauksista on mahdollista saada KELA korvausta (korvausluokka I, 60 %). Korvattavuusperuste toteutuu jos altistumisen arviointi tai työhygieeniset mittaukset on kirjattuna Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan (ennaltaehkäisevä toiminta).

Työhygieenisissä selvityksissä tulisi aina käyttää työterveyshuoltoon pätevöityneitä työhygienian asiantuntijoita (Työterveyshuoltolaki 1383/2001).

SIRATE on sisäympäristöpalveluihin keskittynyt asiantuntijayritys, joka tuottaa kokonaisvaltaisesti laadukkaita ja korkeatasoisia rakennusterveyspalveluita yrityksille ja julkiselle sektorille

Sirate palvelee sinua kaikkialla Suomessa. Meillä on toimistot Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Turussa ja Rovaniemellä.

TAMPERE
Sirate Group Oy
Puh. 046 851 4392
Tampereentie 495,
33880 Lempäälä

TURKU
Sirate Group Oy
Puh. 046 850 5088
Kutterintie 5
20900 Turku

ROVANIEMI
Sirate Group Oy
Pulkamontie 3 C
96900 Rovaniemi

KUOPIO
Sirate Group Oy
Puh. 040 089 7727
Oppipojankuja 4
70780 Kuopio

JYVÄSKYLÄ
Sirate Group Oy
Puh. 0400 89 77 57
PL 21, Alasinkatu 1–3
40321 Jyväskylä

TIETOSUOJA
Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta saamme tarvittavia kävijätietoja ja voimme tarjota uutisotsikoita. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen.

© Copyright 2018, Sirate Group Oy